Kari Skavlan

 

Kvalitet og godt håndverk går aldri av moten.

 

I dagens bruk – og kastsamfunn går Kari Skavlan motstrøms, og ønsker å skape noe som skal vare også utover morgendagen.

Hun representerer noe enestående innenfor norsk tekstilkunst i dag, og hennes arbeider, med røtter i urgammel norsk håndverkstradisjon, bærer preg av usedvanlig godt håndverk.

Selv trekker hun frem tekstilkunstneren Thorvald Moseid som en sterk inspirator.

”Det er noe tidløst over dette; det er ro. Man aner noe av bysantinsk kirkemaleri, og også

noe av balladene fra middelalderen” uttaler Haakon Christie (NRK, Perspektiv 2007)

Selv har Kari Skavlan et sterkt ønske om å glede mennesker omkring seg med sine billedtepper – slik de gamle rosemalerne forgyllet hverdagen i sin samtid.

Hennes mest kjente arbeid, billedteppet ”Et streif av lys” henger som et eksempel på dette i resepsjonen på Diakonhjemmet Sykehus i Oslo, og har med sin sterke symbolikk betydd mye for mange mennesker i vanskelige faser av livet.