Christian Backer-Owe

Christian Backer-Owe er estetiker med et særlig blikk for detaljer. Hans særpregede grafikk er skattet av et stort publikum.

 

Galleriet formidler gjerne salg.

  • Født i Trondheim i 1924, bosatt i Bærum.
  • Utdannet ved Statens Kunstakademi og under Fernand Legèr i Paris.
  • Utstilt ut en rekke steder i Norge.
  • Hans arbeider er blant annet innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Norsk Kulturråd og Norsk Hydro.