TRYM IVAR BERGSMO / North / Foto / Utstillingen forlenget til 3. mars

Alle husker vel gårdagen. Hva la du merke til eller opplevde du, som du fortsatt husker og kan fortelle andre om?
Var det noe du så? Var det en opplevelse? Var det en stor hendelse eller et hverdagslig øyeblikk?

Ofte blir inntrykkene mange. De røres sammen. Og før en har hatt mulighet til å reflektere over disse møtene og øyeblikkene, virvles vi ut i nye. Slik er vi en konstant bevegelse fra øyeblikk til øyeblikk, fra opplevelse til opplevelse.

Jeg er en junkie, en «opplevelses junkie», har alltid vært det. Det gir en veldig energi i å oppsøke situasjoner jeg liker og som løfter meg. Naturen er en slik arena. «Trym, du blir jo høy på stein» sa en venn en gang. Og det er sant at jeg finner en utrolig glede i å betrakte og fotografere en steinformasjon som om det var en skulptur fra oldtiden. Det å oppdage en form, et mønster eller farger som både i seg selv har en estetisk eller metafysisk egenverdi der og da, eller som gir assosiasjoner til helt andre objekter, tanker, følelser og refleksjoner, er både inspirerende og befriende.

Fotografiet er et øyeblikk. Jo mer en klarer å romme av det som var før og det som kommer etterpå, jo mer komprimert blir denne informasjonen, dette hendelsesforløpet. De aller beste fotografene er store kunstnere, for de klarer å komprimere så mye tid at bildene deres fremstår som tidløse.

Jeg har prøvd å nærme meg disse øyeblikkene, i min egen landsdel, som er NORD. Vi er omgitt av storslått landskap. Vi har en rikdom i at det ligger der, tilgjengelig. Vi er blant de privilegerte. Og vi har et ansvar.

Harstad, januar 2019. Trym Ivar Bergsmo

Utstillingen NORTH åpnes av musiker og tekstforfatter Kari Bremnes lørdag 9. februar kl. 12.
Hun vil snakke om sin relasjon til nord, der også hun har sin opprinnelse.
Vi serverer et lite glass.
Kunstneren er selv tilstede.
Ta gjerne med deg noen.
Velkommen!

Ønsker du en forhåndsvisning?
Ta kontakt på tlf 934 37 720

Utstillingen varer til og med søndag 3. mars.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *